092.403.8345

Pigmented and Depressed Facial Scar
after an External Injuryการรักษารอยแผลเป็นบนใบหน้าแบบ
รอยบุ๋ม ที่เกิดจากการบาดเจ็บภายนอก

 • Accident
  scarรอยแผลเป็น
  จากอุบัติเหตุ
 • Depressed
  scarรอยแผลเป็น
  จากอุบัติเหตุ
 • Hyper pigment
  scarรอยแผลเป็น
  จากอุบัติเหตุ

DNA SCAR REGENERATIONการฟื้นฟูผิวจากรอยแผลเป็น ด้วย DNA

There are main types of scars; depressed scars that caused by loss of tissue and pigmented scars that caused by increased amount of melanin from sun damage, inflammation etc.
The treatment will depends on the type and severity of your scarring.
รอยแผลเป็นหลักๆ จะแบ่งออกเป็น รอยแผลเป็นแบบบุ๋ม ซึ่งเกิดจากการเสียหายและหายไปของเซลล์ผิว และรอยแผลเป็นที่มีสีเข้มกว่าปกติ ซึ่งเกิดจากการสร้างเม็ดสีเมลานินมากเกิดไป เนื่องจากเซลล์ผิวโดนทำลายจากแสงแดด และการติดเชื้อ ซึ่งการรักษาจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ประเภทและความรุนแรงของรอยแผลเป็นต่างๆ
 • dermis dermis_gif PRP is used for the treatment of depressed scars to enhance wound healing and to
  promote recovery of damaged skin.
  PRP จะใช้ในการรักษาพวกรอยแผลเป็นแบบบุ๋ม เพื่อช่วยในการสมานแผลและยังช่วยเสริมสร้างการสร้างของเซลล์ผิวที่โดนทำลายไป
 • epidermis PICO is used for the treatment of hyper pigmented scars to restore smooth,
  even-toned forskin rejuvenation.
  PICO Laser จะใช้ในการรักษา
  แผลเป็นที่มีสีเข้มมากกว่าปกติ เผื่อช่วยให้ผิวหนังนุ่มขึ้น และทำให้สีผิวสม่ำเสมอกันอีกด้วย

SCAR PACAKGE (Depressed scar)โปรแกรมรักษาแผลเป็นแบบสีเข้มกว่าปกติ

 • PICO LASER (3x4cm)เลเซอร์ PICO (3x4 เซนติเมตร)
 • PICO LASER + PRP + AUTO NEEDLE (3x4cm)เลเซอร์ PICO + PRP + Auto Needle (3x4 เซนติเมตร)
 • 5,000 Baht บาท
 • 10,000 Baht บาท

SCAR PACAKGE (Hyperpigment scar)โปรแกรมรักษาแผลเป็นแบบสีเข้มกว่าปกติ

 • LASER TONING (3x4cm) 10 sessเลเซอร์โทนนิ่ง 10 ครั้ง (3x4 เซนติเมตร)
 • LASER TONIG (3x4cm) 20 sessเลเซอร์โทนนิ่ง 20 ครั้ง (3x4 เซนติเมตร)
 • LASER TONIG (3x4cm) 30 sessเลเซอร์โทนนิ่ง 30 ครั้ง (3x4 เซนติเมตร)
 • 15,000 Baht บาท
 • 26,000 Baht บาท
 • 37,000 Baht บาท

Morpheus 8

 • Malar zone 1session
 • Full Face 1session
 • 19,000 Baht บาท
 • 39,000 Baht บาท

Depressed scarsรอยแผลเป็นแบบรอยบุ๋ม

Depressed scar is that are left in various shapes and sizes on the face or body. It’s possible to treat a wide rage of scars that left from external injury such as accident scars. รอยแผลเป็นแบบบุ๋ม จะมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันตามบริเวณใบหน้าและลำตัว การรักษาสามารถรักษารอยแผลเป็นได้หลายหลายชนิด รวมไปถึงรอยแผลเป็นที่เกิดจากการบาดเจ็บภายนอก อย่างรอยแผลเป็นจากอุบัติเหตุ
 • BEFORE
 • AFTER
 • BEFORE
 • AFTER
 • BEFORE
 • AFTER
 • BEFORE
 • AFTER

Hyperpigment scarsรอยแผลเป็นแบบสีเข้มไม่สม่ำเสมอ

Hyperpigment scars is that are left red marks from nail marks, chicken pox scar, and wounded scar. It’s possible to  eliminate areas of pigmentations and to improve texture, and also penetrate better without causing damage to skin surface. รอยแผลเป็นแบบนี้ จะเป็นรอยแผลเป็นที่หลงเหลือรอยแดงจากการแกะแผล รอยแผลเป็นจากโรคอีสุกอีใส และรอยแผลเป็นจากการผ่าตัด การรักษาสามารถที่จะทำให้รอยแผลหายไปได้ถาวร และยังสามารถฟื้นฟูผิวบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้สามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจนโดยไม่ทำลายผิวหนังโดยรอบุ
 • BEFORE
 • AFTER
 • BEFORE
 • AFTER
 • BEFORE
 • AFTER
 • BEFORE
 • AFTER
DISCLAIMER
Before and after photo(s)on the website represent outcomes of individual patients. As each patient is different, the results may vary
by individual. Content is for informational purposes only and is not to be considered medical advice.

DISCLAIMER
ก่อนและหลังภาพถ่ายของเว็บไซต์ ได้แสดงผลลัพธ์ของผู้ป่วยแต่ละคน ผู้ป่วยแต่ละราย
ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลเนื้อหาเป็นวัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้พิจารณาว่าเป็นคําแนะนําทางการแพทย์

DISCOVERY PICO

Discovery PICO laser is the most advanced laser technology , which has been approved safety and efficacy by U.S. FDA, KOREA, KFDA, and Europe CE.
The energy from the laser will penetrate through the skin in picoseconds pulse (1/1,000,000,000,000 sec) rather than nanoseconds pulse(1/1,000,000,000sec) and breaks up melanin and pigment particles
in “picoseconds” pulses. The laser system is used for pigmented lesions including age spots, freckles, and ota spots and birthmark etc. Discovery Pico Laser เป็นเลเซอร์ที่ผ่าน FDA ของอเมริกา, CE ของยุโรป และ KFDA ของเกาหลี จึงกล่าวได้ว่าเป็นเครื่องที่ปลอดภัยและให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดชนิดหนึ่ง Pico laser สามารถปล่อยพลังงานแสงความเร็วสูงได้มากกว่า nano laserในอดีตถึง 1,000เท่า นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขต้นตอของปัญหาฝ้า และรอยด่างดำที่รักษายาก โดยการทำให้ melanin(เม็ดสี) แตกตัวเป็นอนุภาคเล็ก ๆ จึงช่วยขจัด ฝ้า กระ จุดด่างดำ และรอยหมองคล้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม

Platelet Rich Plasma (PRP)

PRP contains condensed platelets which can act to vitalize skin. Blood is withdrawn from the patient, centrifuged, then injected back into the skin. Blood is withdrawn from the patient, centrifuged then injected back into the skin. การฟื้นฟูผิวด้วยเกล็ดเลือดของตัวเอง เป็นการใช้ Growth Factors ที่มีอยู่ในน้ำเลือด และเปิดการใช้งานของสเต็มเซลล์ เซลล์ เพื่อช่วยในการฟื้นฟูเซลล์ผิว หลังจากการเก็ บเลือดของตัวเอง และนำไปปั่นเพื่อแยกเกล็ดเลือด แล้วจึงนำเอาเกล็ดเลือดที่ได้ กลับม าฉีดเข้าสู่ผิวของตัวเอง

Morpheus8

Morpheus8 is a sophisticated radiofrequency (RF), fractional medical microneedling procedure that aids in reshaping and evening out uneven and damaged skin. Unique handpiece will be applied to the skin’s target area while performing the procedure. The Morpheus8 device will pierce the skin and leave tiny incisions beneath the skin. While this is happening, the handpiece emits RF energy waves to speed up the healing process. A variety of naturally occurring healing processes are triggered by this hybrid technology. Collagen is one of the tissues that is swiftly formed by rapidly regenerating cells.

one-on-one consultation with dermatologists at Renewme!สามารถเข้ามารับคำปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงได้ที่ Renewme!

 • Cause
  of scar
 • Period
  of scar
 • Type
  of skin
 • Area
  of Scar
 • Size
  of scar
Renewme skin clinic has optimized medical services with different types of scars
Our dermatologists will consult your skin to determine
your skin type and the severity of your scarring! ที่คลินิกผิวหนัง Renewme ของเรา ได้ปรับและเลือกวิธีการรักษา ตามชนิดของรอยแผลเป็น
และนอกจากนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราจะตรวจและรักษารอยแผลเป็นให้เหมาะสม ตามแต่ละบุคคลอีกด้วย
On-line Consult

If you apply it,
We will consult via messenger or Email

Loading...